Vårt fokus på kvalitet og norske råvarer

Gode råvarer og tid er nøkkelen til en god gryte. I Primar er vi genuint opptatt av å sikre kvalitet i produksjonen av våre produkter. 

Viltgryten vår består av 90% norske råvarer og inneholder en spennende kombinasjon av helt ferske råvarer fra Innlandet og Rørostraktene. Viltkjøttfarsen, som Stensaas Reinsdyrslakteri har laget spesielt til oss, består av rein og elg, samt litt storfe-fett for smakens skyld. Melk og rømme kommer fra Rørosmeieriet. Løk og gulrot er fra Hveem Nord-Østre på Toten. Potetene henter vi hos Silkebekken Gård i Braskereidfoss.

Også i våre bacalaovarianter bruker vi norske råvarer så langt det lar seg gjøre. Det er norsk potet og løk i alle tre variantene. I den hvite varianten er det norsk melk, fløte, rømme og smør.

Fisken vi bruker er en torskefisk av typen Alaska Pollock som importeres via J.P Klausen - en del av nettverket til verdens største sjømatselskaper. De har fokus på bærekraft og etterstreber å skaffe fisk som er MSC-godkjent.

Fisken foredler vi selv etter klippfisk-metoden, som vil si at den saltes, modnes i saltkar en viss tid, for så å tørkes. Vi bruker denne fiskearten fordi den gir en saftig, mild og god fiskesmak i bacalaoen.

Ved å inkludere så mange norske råvarer i vår produksjon som mulig, samt å foredle råvarer selv, er vi med på å gjøre en viktig forskjell i dagens samfunn. Blant annet støtter vi norsk matproduksjon og bidrar til å ivareta biologisk mangfold. Videre gir det lavere klimagassutslipp, mindre bruk av sprøytemidler og ikke minst er vi med på å sikre trygg mat, friske dyr, norske arbeidsplasser og levende bygder.

Målet er å lage flere retter, fortrinnsvis med norske råvarer også i fremtiden, og vi håper det kommer en ny kortreist og smakfull rett allerede høsten 2022.